Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 12 : 170
Năm 2021 : 7.100

Công khai thực hiện dự toán thu chi 9 tháng năm 2021

Ngày ban hành:
08/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/10/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công khai tình hình thu - chi ngân sách 2020

Ngày ban hành:
30/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công khai tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm 2021

Ngày ban hành:
30/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công khai tình hình sử dụng dự toán ngân sách quý 1 năm 2021

Ngày ban hành:
30/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực