Thống kê
Hôm nay : 7
Tháng 03 : 33
Năm 2021 : 512

Trường mầm non Thụy Duyên tổ chức " Hội nghị tổng kết năm hoc 2018- 2019"

 Thực hiện nhiệm vụ năm học, căn cứ vào hướng dẫn tổng kết năm học 2018- 2019 bậc học Mầm non của phòng GD – ĐT Thái Thụy, căn cứ vào tình hình thực tế việc thực hiện nhiệm vụ năm học của Nhà trường. Trường Mầm non Thụy Duyên báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và đề ra phương hướng năm học 2019 - 2020